ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์และร้านค้าอีเบย์ของเรา หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราควบคุมความสัมพันธ์ของ Green Spark Plugs กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

คำว่า "The Green Spark Plug Co" หรือ "เรา" หรือ "เรา" หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Unit 2, King Street Trading Estate, Middlewich, Cheshire, CW10 9LF คำว่า "คุณ" หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ดูเว็บไซต์ของเรา โดยการคลิกปุ่ม 'ยอมรับ' แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การกรอกและส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ คุณกำลังทำข้อเสนอเพื่อซื้อสินค้า ซึ่งหากเรายอมรับ จะส่งผลให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพัน

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้: เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปและการใช้งานของคุณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งเราและบุคคลภายนอกไม่ให้การรับประกันหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความทันเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยชัดแจ้งในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองโดยสมบูรณ์ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นของเราหรือได้รับอนุญาตจากเรา เนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ เลย์เอาต์ ลักษณะที่ปรากฏ และกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือไปจากประกาศลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ผลิตซ้ำในเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของหรือได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการ จะได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือเป็นความผิดทางอาญา บางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์