คำแนะนำในการใช้งานสำหรับอุปกรณ์คอยล์จุดระเบิด

ขดลวดประกอบด้วยแกนเหล็กที่อยู่รอบๆ ซึ่งพันรอบขดลวดหลักหรือแรงตึงต่ำ และขดลวดทุติยภูมิหรือแรงตึงสูง หน้าที่ของคอยล์คือการแปลงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 6 หรือ 12 เป็นค่าประมาณ 6,000 โวลต์ ซึ่งจะต้องทำให้เกิดประกายไฟทั่ว...